E – distribucija

U suradnji s tvrtkom A1 Fibis širi svoju djelatnost i na područje mobilne komunikacije. Danas je jedan od vodećih ovlaštenih partnera i distributer e-bonova. Sa vlastitim web terminalima i preko partnera prisutni smo na 3000 prodajnih mjesta

Distribucija e- bonova za A1, Tomato, Simpa, Tele 2 i naplatu cestarine za autocestu Zagreb – Rijeka.

              

Brzi info


Fibis d.o.o. Medarska 69, 10000 Zagreb
tel: 01 3869 100  |  info@fibis.com.hr

©️ 2021. Fibis d.o.o. - više od distribucije